Fòrum de discussió

Vista combinada Visió plana Vista de l'arbre
Fils de discussió [ Anterior | Següent ]
Barcelona Digital cerca 3 Gestors de Negoci
Barcelona Digital Centre Tecnològic (BDigital) és una entitat privada sense ànim de lucre que impulsa l’R+D en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), afavorint noves aplicacions d’aquestes tecnologies en diversos sectors com Salut, Mobilitat i Seguretat, i amb particular interès en el foment de la transferència de tecnologia.

El centre participa en projectes d’R+D+i col·laboratius multidisciplinaris, conjuntament amb altres centres tecnològics, empreses, universitats i centres de recerca nacionals i internacionals i té voluntat d’oferir serveis de recerca i innovació a les empreses TIC o usuàries de les mateixes.

Per tal de desenvolupar el seu Pla Comercial, BDigital cerca 3 Gestors de Negoci encarregats de potenciar la cartera de clients i projectes en cada una de les Àrees R+D d’interès del Centre (Salut, Mobilitat i Seguretat)

Si hi estàs interessat, envia el teu currículum a: rrhh@bdigital.org indicant la referència corresponent:

• GES.NEG Salut
• GES.NEG Mobilitat
• GES.NEG Seguretat


Perfil requerit candidat

El Gestor de Negoci haurà de tenir una capacitat tècnica suficient per entendre les línies de recerca i els projectes que es duen a terme al Centre, la capacitat de visualitzar les seves aplicacions a mercat i la capacitat de traslladar-ho a les empreses en el marc de la seva acció comercial. A tal efecte es considera imprescindible un mínim de tres anys d’experiència en entorns empresarials o industrial, efectuant desenvolupament de producte i/o desenvolupament de tecnologia.

Haurà de tenir la capacitat d’interlocució a nivell de les direccions tècnica, d’R+D i/o Innovació de les empreses i entitats objectiu, i capacitat de comunicar i fer exposicions orals de qualitat.

Haurà de tenir la capacitat de preparar i redactar propostes per concursos competitius i ofertes privades, en un entorn col•laboratiu amb els responsables tècnics i administratius de BDigital, garantint-ne la qualitat tècnica i econòmica. A tal efecte es valorarà haver participat en l’elaboració de propostes a convocatòries d’R+D públiques o licitacions nacionals i internacionals.

Haurà de tenir capacitat de negociació, gestió autònoma del seu temps i capacitat de treball en equip en un entorn tecnològic altament especialitzat.

Responsabilitats:

En el desenvolupament de les seves funcions el Gestor de Negoci dependrà del Cap de Desenvolupament de Negoci i treballarà estretament amb el Cap d’Àrea R+D assignat i el seu equip tècnic. El Gestor de Negoci es responsabilitzarà de:

 • Executar el Pla Comercial per a l’Àrea assignada, assolint els objectius marcats a nivell de captació de nous clients, presentació d’ofertes i xifres de negoci
 • Manteniment de la cartera de clients i productes en l’àrea assignada
 • Garantir la qualitat tècnica i econòmica de les propostes/ofertes realitzades
 • Contribuir a la contínua actualització del Pla Comercial i Pla Estratègic del centre en aquelles àrees tecnològiques de la seva competència


Formació:

 • Enginyeria Superior en Telecomunicacions, Telemàtica, Electrònica, Informàtica o Llicenciatura.
 • Es valorarà formació en Gestió Comercial, Negociació, MBA o similar.


Experiència:

 • Al menys tres anys d’experiència de desenvolupament tecnològic o de producte en el sector TIC en un entorn industrial
 • Elaboració de propostes i ofertes funcionals, tècniques i econòmiques
 • Segmentació, prospecció i obertura de nous mercats en el sector de les TIC o d’usuaris TIC
 • Identificació i desenvolupament d’ oportunitats de negoci
 • Negociació a alt nivells i concreció d’oportunitats de negoci


Capacitats:

 • Habilitats de relació i comunicació oral i escrita
 • Orientació al client
 • Orientació a resultats
 • Autogestió i autoorganització
 • Treball en equip
 • Capacitat analítica
 • Capacitat de treball en entorns internacionals en anglès